Kvalitet & Miljö

Vi är certifierade mot kvalitetsnormen ISO9001:2015. Vi ser certifieringen och kraven de för med sig som en viktig del i vår företagskultur. Revisorerna som kommer att besöka oss var sjätte månad är mycket erfarna inom likartade område och kan ofta bidra till vår utveckling. Material, processmetoder och maskiner har vi valt med omsorg för att vara minimalt miljöbelastande, kvalitetssäkrade och maximalt effektiva. Vi vet också att en definition på bra kvalitet är när kunderna kommer tillbaka, inte produkterna.


Vår kvalitetspolicy är: Vi som utvecklare, producent och marknadsförare av masterbatch ska uppfylla eller överträffa våra kunders och myndigheters krav. Vi ska arbeta med att ständigt förbättra våra kompetenser, metoder och processer för att uppfylla de högst ställda kraven i branschen. Vi väljer våra leverantörer och samarbetspartners noggrant så att vi kan hålla den höga kvalitet som vi och våra kunder eftersträvar.

Åke Berg 2017-09-12


Dokumentation på våra artiklar som Säkerhetsdatablad - SDS, Teknisk information, Intyg om lag- & kravuppfyllelse (livsmedelskontakt-förordning EC 1935/2004, RoHS, WEEE osv), Leveranscertifikat, finns tillgängliga för varje kunds produkter. Man finner dem genom att logga in på sin kundyta på vår dokumentationsportal som vi kallar Inzide. Varje kund kan ha obegränsat antal användare. Ansök om konto till Inzide i menyvalet Kontakt.

Addvanze AB | Makadamgatan 19 | 254 64 Helsingborg | info@addvanze.com | Tel: 042-445 33 00 | Direktnummer och karta