9067381

Service

För oss innebär ordet Service bra service. Det är en attityd hur vi är och hur förhåller oss till våra kunder. Serviceandan kan man inte tvinga på någon, det är en övertygelse och en motivationsfaktor som kommer inifrån. Det i sin tur kommer från våra värderingsgrunder och om man trivs i och har roligt på jobbet. Rent konkret innebär det att vi på förfrågan tex. telefon eller e-post svarar vi våra kunder snabbt och korrekt. Det innebär också att i största möjligaste mån tillgodose våra kunders krav. Det innebär också att göra det lätt för kunden, att föra en dialog och på så sätt lära känna kundens behov och se hur vi kan förändra oss.

Addvanze AB | Makadamgatan 19 | 254 64 Helsingborg | info@addvanze.com | Tel: 042-445 33 00 | Direktnummer och karta